ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

16/2/2005

 

> ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Δ.Σ. του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας τιμώντας την προσφορά του Α.-Φ. Χριστίδη, ανεκτίμητη από την πρώτη μέρα της ίδρυσης του ΚΕΓ, αποφάσισε σε τρεις συνεδριάσεις (125/27-12-2004, 126/10-1-2005 και 127/14-2-2005), μετά την οδυνηρή απώλειά του, να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Να μετονομάσει τη Γενική Βιβλιοθήκη του ΚΕΓ σε "Βιβλιοθήκη Α.-Φ. Χριστίδη"·
β. Να αφιερώσει στη μνήμη του τον υπό έκδοση τόμο Εθνικές γλώσσες και πολυγλωσσία: Ελληνικές πρωτοβουλίες·
γ. Να αφιερώσει στη μνήμη της Έλλης Σκοπετέα και του Α.-Φ. Χριστίδη τα υπό έκδοση πρακτικά του συνεδρίου "Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια"·
δ. Να εκδώσει Τιμητικό Τόμο στη μνήμη του·
ε. Να συντάξει την εργογραφία του και να τη δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του ΚΕΓ·
στ. Να κοινοποιήσει τις ως άνω ενέργειες στον Τύπο.


Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΦΑΤΟΥΡΟΣ