Τμήμα Γλώσσας & Λογοτεχνίας

Το Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας

  • Ασχολείται με τη μελέτη της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας (πρωτότυπης και μεταφρασμένης).
  • Μελετά τη γλώσσα ως μεταφραστικό εργαλείο και προσεγγίζει τη θεωρία, την ιστορία και την πρακτική της μετάφρασης λογοτεχνικών έργων από και προς τη νέα ελληνική.
  • Εκπονεί ερευνητικά προγράμματα για τη μελέτη της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας και για το έργο σημαντικών δημιουργών της (Κ. Π. Καβάφης, Γιώργος Σεφέρης, Διονύσιος Σολωμός).
  • Υποστηρίζει τη διδασκαλία του μαθήματος της νεοελληνικής και νεότερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας στο γυμνάσιο, στο λύκειο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη διάθεση ηλεκτρονικού υλικού στην «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα» (http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/index.html).