Τμήματα Διοίκησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Συντονιστής Τμημάτων Διοίκησης ΚΕΓ
Γιώργος Βλάχος


 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Προϊσταμένη:
Νικολέτα Κουκουφίκη

Αλεξάνδρα Κεσόγλου

Συνεργάτες:
Σμαρώ Κατή
Ελένη Λαυρεντίου


Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Προσωπικού
Προϊστάμενος:
Γιώργος Βλάχος

Αναστασία Δάρα
Αγγελική Εμμανουηλίδου
Θεόδωρος Σαρουγιαννίδης
Νικόλαος-Στέργιος Τόσκας

Συνεργάτες:
Κατερίνα Χατζησάββα {Υπεύθυνη Γραφείου Διαχείρισης Έργων}
Κων/νος Παπαγεωργίου

Υπεύθυνη Γραφείου Αθηνών
Πέννυ Ανδριοπούλου


Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης (Ο.Τ.Υ.):
Νίκος Μπαρτζιώκας
Κώστας Θεοδωρίδης
Ευγενία Τρουμπάλου
Ελίνα Αμβροσιάδου