Προσωπικό

Επιστημονικός Επόπτης

καθηγητής Αντώνιος Ρεγκάκος, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής στον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ

Επιστημονικοί Ερευνητές

Μαρία Αραποπούλου (Μ.Δ.Ε.)
Άννα Λίχου (Μ.Δ.Ε.)

Εξωτερικοί Συνεργάτες

δρ. Μαρία Θεοδωροπούλου

Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί

Αγορή Αντωνοπούλου

Δημήτρης Μανιός

Ανδρονίκη Οικονομάκη