Τμήμα Γλωσσολογίας

Το Τμήμα Γλωσσολογίας δραστηριοποιείται στους εξής άξονες:

  • Η θέση της ελληνικής γλώσσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και στα Βαλκάνια ειδικότερα
  • Προβολή της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας
  • Ελληνικές διάλεκτοι
  • Ζητήματα γλωσσικής πολιτικής και γλωσσικής εκπαίδευσης
  • Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Φορέων για τη Γλώσσα (EFNIL), ένα φόρουμ συλλογής, ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών σε θέματα χρήσης των εθνικών γλωσσών και διαμόρφωσης γλωσσικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ε.Ε.
  • Συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών και Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του έργου του ΚΕΓ (συμμετοχή σε εκθέσεις και διοργάνωση ημερίδων)
  • Ειδικά λεξιλόγια και σύνταξη γλωσσαρίων