Τμήμα Λεξικογραφίας

Δραστηριοποιείται ερευνητικά στους ακόλουθους τομείς:

  • στον σχεδιασμό και τη σύνταξη λεξικών και άλλων λεξικογραφικών εργαλείων
  • στον εμπλουτισμό του μεγάλου λεξικογραφικού του αρχείου
  • στη δημιουργία λεξικογραφικών βάσεων δεδομένων για διαδικτυακές εφαρμογές
  • στην αξιοποίηση των λεξικών και των λεξικογραφικών εργαλείων, στη διδασκαλία της ελληνικής
  • στην επιμόρφωση των νέων επιστημόνων και των εκπαιδευτικών σε θέματα ηλεκτρονικής λεξικογραφίας
  • στην υποστήριξη του επιστημονικού διαλόγου γύρω από τη λεξικογραφία.
  • στη  συνέχιση του Λεξικού Κριαρά

Το 2003 ο καθηγητής Εμμανουήλ Κριαράς ανέθεσε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τη  συνέχιση του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας  1100–1669. Το Λεξικό τιμήθηκε με δεκάδες επαινετικών κριτικών σε  ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και με τιμητικές διακρίσεις της  εμβέλειας του γαλλικού βραβείου Desrousseaux και του αυστριακού βραβείου Herder, και αποτελεί, εδώ και τέσσερις δεκαετίες (από το 1968 που εκδόθηκε ο πρώτος τόμος) βασικό εργαλείο, σε παγκόσμια κλίμακα, για τη  μελέτη της μεσαιωνικής (και της νέας ελληνικής) γραμματείας μας.