Ημερίδες – Επιστημονικές συναντήσεις

  • Η γλώσσα της λογοτεχνίας και η γλώσσα της μετάφρασης (Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 1997)
  • Η ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα Ιταλικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα (Σε συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 15-16 Δεκεμβρίου 1997)
  • Διδασκαλία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (Σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Αθήνα, 8-9 Οκτωβρίου 1999)
  • Η διδασκαλία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας στο λύκειο: ένα ερευνητικό πρόγραμμα (Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 1999)
  • Σεμινάριο επιμόρφωσης διδασκόντων το μάθημα της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας σε λύκεια της Βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου 2000)
  • Η υποδοχή της μεταφρασμένης νεοελληνικής λογοτεχνίας στη βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, ρουμανική, σερβική, τουρκική γλώσσα. Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Έλεγχος, καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση της μεταφρασμένης νεοελληνικής λογοτεχνίας σε δέκα ευρωπαϊκές γλώσσες», Αθήνα, 6 Ιουνίου 2003
  • Η υποδοχή της μεταφρασμένης νεοελληνικής λογοτεχνίας στην  αγγλική, αλβανική, δανέζικη, νορβηγική, ρωσική, σουηδική και φιλανδική γλώσσα. Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος «Έλεγχος, καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση της μεταφρασμένης νεοελληνικής λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες», Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2007