Προσωπικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος
καθηγητής Ι.Ν. Καζάζης, καθηγητής στον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ

 


Επιστημονικοί Ερευνητές

Μαρία Καρακύργιου (Μ.Δ.Ε.)

Βικτωρία Παναγιωτίδου (Μ.Δ.Ε.)

Αικατερίνη Πρανέντση (Μ.Δ.Ε.)

Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί

δρ. Θωμαή Δαλπαναγιώτη

δρ. Μαρία Δημητρακοπούλου

Άννα Κοκκινίδου (Μ.Δ.Ε.)

δρ. Θωμαή Ρουσουλιώτη

Παναγιώτης Δαγκόπουλος

 

Διοικητικό/Βοηθητικό Προσωπικό

Ελένη Λαυρεντίου

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος