Εκδόσεις

 • Mέθοδοι Διδασκαλίας της Nέας Eλληνικής ως Ξένης Γλώσσας (τομ. I) Πρακτικά Hμερίδας 9/12/1995, τόμ. I., Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 178 [Συνέκδοση με το ΥΠΕΠΘ]    ISBN 960-7779-00-2
 • Eγχειρίδια Διδασκαλίας της Nέας Eλληνικής ως Ξένης Γλώσσας (τομ. II) Πρακτικά Hμερίδας 9/12/1995, τομ. II., Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 169 [Συνέκδοση με το ΥΠΕΠΘ] ISBN 960-7779-01-0
 • Κατώφλι για τα Νέα Ελληνικά Α΄+Β τόμος. Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο 1999
 • N. Aντωνοπούλου, A. Tσαγγαλίδης, M. Mουμτζή (επιμ.), Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 440 ISBN 960-7779-15-0
 • Ν. Αντωνοπούλου, Φ. Βαλετόπουλος, Μ. Μουμτζή, Α. Πούλιος, Π. Τσελεπής, Πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνομάθειας. Θέματα για την εξάσκηση των υποψηφίων Α΄, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 90  ISBN 960-7779-18-5
 • Ν. Αντωνοπούλου, Φ. Βαλετόπουλος, Μ. Μουμτζή, Α. Πούλιος, Π. Τσελεπής, Πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνομάθειας. Θέματα για την εξάσκηση των υποψηφίων Β΄, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 98    ISBN 960-7779-19-3
 • Ν. Αντωνοπούλου, Φ. Βαλετόπουλος, Μ. Μουμτζή, Α. Πούλιος, Π. Τσελεπής, Πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνομάθειας. Θέματα για την εξάσκηση των υποψηφίων Γ΄, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 104 ISBN 960-7779-20-7
 • Ν. Αντωνοπούλου, Φ. Βαλετόπουλος, Μ. Μουμτζή, Α. Πούλιος, Π. Τσελεπής, Πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνομάθειας. Θέματα για την εξάσκηση των υποψηφίων Δ΄, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 112     ISBN 960-7779-21-5 ISBN 960-7779-17-7 [SET: Α΄- Δ΄]
 • Σ. Ευσταθιάδης, Ν. Αντωνοπούλου, Σ. Βογιατζίδου, Δ. Μανάβη, Ενδιάμεσο Επίπεδο για τα Νέα Ελληνικά, Θεσσαλoνίκη 2001, σελ. 346 ISBN 960-7779-24-Χ
 • Αγγελική Ψάλτου-Joycey (επιμ.), Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Κριτική επισκόπηση εγχειριδίων, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 171 ISBN 960-7779-29-0
 • Σ. Ευσταθιάδης, Ν. Αντωνοπούλου, Δ. Μανάβη, Σ. Βογιατζίδου, Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Αναλυτικό εξεταστικό Πρόγραμμα, Θεσσαλoνίκη 2001, σελ. 224 ISBN 960-7779-25-8
 • Αρχικό Επίπεδο για τα Νέα Ελληνικά. Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο 2001
 • Προχωρημένο Επίπεδο για τα Νέα Ελληνικά. Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο 2003
 • Περιγραφή Επιπέδου Αναφοράς Α1 για τα Νέα Ελληνικά Στρασβούργο, Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο 2005