Α.-Φ. Χριστίδης
Line
βιογραφικό
στιγμές εργογραφία έγραψαν
Line

... στιγμές

 

 

1996

 

 

Στην τότε γραμματεία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.

 

Διεθνές Συνέδριο "Ισχυρές" -"ασθενείς" γλώσσες στην Ε.Ε.: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1997)

Στο πάνελ διακρίνονται U. Ammon, J. Mey, Α.-Φ. Χριστίδης και R. Phillipson

 

 

Με την Ό. Προφίλη και τον P. Nelde

 

 

Με τον L. Khubsadhani, τον Δ. Ν. Μαρωνίτη και F. Coulmas

 

 

 

Με τον Δ. Ν. Μαρωνίτη

 

 

Με την Ε. Σκοπετέα και τον Σ. Πεσμαζόγλου

 

 

 

Με τον C. Truchot

Expolangues 1999

 

 

Στο πάνελ: Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου, Δ. Ν. Μαρωνίτης, Α.-Φ. Χριστίδης και Μ. Καρυολαίμου

Expolangues 1999

 

 

Δ. Ν. Μαρωνίτης, Α.-Φ. Χριστίδης και Μ. Καρυολαίμου

Expolangues 1999

 

 

Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου, Δ. Ν. Μαρωνίτης, Α.-Φ. Χριστίδης και Μ. Καρυολαίμου

Expolangues 1999

 

 

A.-Φ. Χριστίδης, Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου, Δ.Ν. Μαρωνίτης

 

Expolangues 2000

 

 

L.-J. Calvet, Α.-Φ. Χριστίδης, Σ. Πριοβόλου, Β. Δενδρινού και Τ. Τσαγκαλίδης

 

Οκτώβριος 2001

Παρουσίαση Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, ΕΚΕΒΙ, Αθήνα.

Α. Λιάκος, Δ.Ν. Μαρωνίτης, Δ. Φατούρος, Σ. Πεσμαζόγλου

Οκτώβριος 2001

 

 

Στο πάνελ Ε. Βενιζέλος, Δ.Ν. Μαρωνίτης, Δ. Φατούρος, Π. Ευθυμίου

 

Οκτώβριος 2001

 

 

Α.-Φ. Χριστίδης, Α. Λιάκος, Δ.Ν. Μαρωνίτης

 

Οκτώβριος 2001

 

 

Α.-Φ. Χριστίδης, Α. Λιάκος, Δ.Ν. Μαρωνίτης

 

Οκτώβριος 2001

 

 

 

Α.-Φ. Χριστίδης, Α. Λιάκος,

 

 

Νοέμβριος 2001

Παρουσίαση της Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ.

Το πάνελ: Μ. Κακριδή-Φερράρι, Σ. Πεσμαζόγλου, Δ. Ν. Μαρωνίτης, Γ. Παράσογλου και Ι.Ν. Καζάζης και Α.-Φ. Χριστίδης.

Νοέμβριος 2001

 

 

Ο Α.-Φ. Χριστίδης στο βήμα. Διακρίνονται οι Γ. Παράσογλου και Ι.Ν. Καζάζης.

 

Νοέμβριος 2001

 

Δ.Ν. Μαρωνίτης, Γ. Παράσογλου, Ι.Ν. Καζάζης, Α.-Φ. Χριστίδης

Expolangues 2002

 

 

Α.-Φ. Χριστίδης, Δ. Φατούρος, Β. Βασιλικός, Ι.Ν. Καζάζης

 

Expolangues 2002

 

 

Α.-Φ. Χριστίδης, Δ. Φατούρος, Β. Βασιλικός, Ι.Ν. Καζάζης

 

Expolangues 2002

 

 

A. Christol, C. Brixhe, Α.-Φ. Χριστίδης, A. Lopez-Eire, Η. Τonnet και Ι.Ν. Καζάζης

 

Expolangues 2002

 

 

Χ. Χαραλαμπάκης, A. Christol, C. Brixhe, Α.-Φ. Χριστίδης, A. Lopez-Eire

 

Expolangues 2002

 

 

H Jaqueline de Romilly στο πάνελ με τους Δ. Φατούρο και Α.-Φ. Χριστίδη

Expolangues 2002

 

 

Jaqueline de Romilly, Δ. Φατούρος, Α.-Φ. Χριστίδης

 

Expolangues 2002

 

 

Ι.Ν. Καζάζης, Δ. Φατούρος, Α.-Φ. Χριστίδης στο ελληνικό περίπτερο

Expolangues 2002

 

 

Δ. Φατούρος, Α.-Φ. Χριστίδης στο ελληνικό περίπτερο

Expolangues 2003

 

Δ. Φατούρος, Λ. Τρέσσου, Α. Λιάκος, Α.-Φ. Χριστίδης, Μ. Θεοδωροπούλου, Θ. Παπαγγελής

 

Expolangues 2004

 

Β. Δενδρινού, C. Truchot, Σ. Πριόβολου, Α.-Φ. Χριστίδης, Σ. Ευσταθιάδης και M. Slodjian

 

Expolangues 2004

 

 

Β. Δενδρινού, C. Truchot, Σ. Πριόβολου, Α.-Φ. Χριστίδης και Σ. Ευσταθιάδης.

 

Οκτώβριος 2001

Ομιλία στο συνέδριο "Πολιτικές γλωσσικού πλουραλισμού και ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα".