Διημερίδες "Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων" για την προβολή του έργου του ΚΕΓ στο ΕΣΠΑ

«Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ

και

δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων

για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας

στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (MIS 296579)

  • Η συγκεκριμένη Πράξη αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου προδιαγραφών για τις ψηφιακές παρεμβάσεις στα γλωσσικά μαθήματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (νέα ελληνική γλώσσα & λογοτεχνία για την πρωτοβάθμια, αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα & λογοτεχνία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Επιδιώκει, επίσης, τη διατύπωση συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων, τα οποία θα μπορούν να ενταχθούν άμεσα στη σχολική πρακτική. Η προτεινόμενη μεθοδολογία πλαισιώνεται από ψηφιακούς πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σεναρίων, καθώς και από αρχές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σεναρίων. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος επικοινωνίας για την προβολή της Πράξης θα διεξαχθούν δύο Διημερίδες-συνέδρια εργασίας:

(α) Η πρώτη διημερίδα: Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2015, όπου θα παρουσιαστούν το πλαίσιο που προτείνεται, οι πρώτες διαπιστώσεις από τη δοκιμή εφαρμογής του σε συγκεκριμένες κοινότητες, τα προβλήματα, οι ανάγκες κλπ. Η πρώτη ημέρα της διημερίδας θα μεταδοθεί ζωντανά (live streaming στο κανάλι http://www.ustream.tv/channel/e-ekpaideusi).

(β) Η δεύτερη θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο τέλος του προγράμματος (Οκτώβριο του 2015), όπου θα παρουσιαστούν τα οφέλη αλλά και οι ανάγκες που προκύπτουν από την ενσωμάτωσή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θα ακολουθηθεί αντίστοιχη πρακτική με αυτήν στην πρώτη διημερίδα. Η πρώτη ημέρα της διημερίδας θα μεταδοθεί ζωντανά (live streaming στο κανάλι http://www.ustream.tv/channel/e-ekpaideusi).

Πρόγραμμα-αφίσα-πρόσκληση διημερίδας Θεσσαλονίκης, 8-9 Μαΐου 2015
-Η αφίσα
-Η πρόσκληση-συνοπτικό πρόγραμμα 
-Το αναλυτικό πρόγραμμα της διημερίδας
-Ανακοινώσεις-εισηγήσεις, φωτογραφίες και άλλο υλικό από τη διημερίδα της Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα-αφίσα-πρόσκληση διημερίδας Αθήνας, 2-3 Οκτωβρίου 2015
-Η αφίσα
-Η πρόσκληση-συνοπτικό πρόγραμμα 
-Το αναλυτικό πρόγραμμα
-Ανακοινώσεις-εισηγήσεις, φωτογραφίες και άλλο υλικό από τη διημερίδα της Αθήνας