Εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης

Εξώφυλλο: 
  • Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄ Γυμνασίου)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (Β΄ Γυμνασίου)
  • Νεοελληνική Γλώσσα (Γ΄ Γυμνασίου)
  • Έκθεση-Έκφραση (Α΄ Λυκείου)
  • Έκθεση-Έκφραση (Β΄ Λυκείου)
  • Έκθεση-Έκφραση (Γ΄ Λυκείου)

Τα βιβλία αυτά αποτελούν επιτομή των εγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων (κατά το σχολ. έτος 2001-2002) για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Την επιλογή της ύλης, με τις αναγκαίες αλλαγές και συμπληρώσεις, ανέλαβε ομάδα επιστημονικών συνεργατών του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας κατόπιν αναθέσεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Δεν διατίθενται προς πώληση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας