Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Μ.Α.) στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας του Παν/μίου Λευκωσίας

ΤΤο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι τον Σεπτέμβριο του 2017 θα προσφέρουν για τρίτη χρονιά το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Μ.Α.) στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των σχετικών επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.

Ακολουθεί ο κατάλογος μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών:

1. Θεωρίες Κατάκτησης της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

2. Σχεδιασμός Μαθήματος και Διαχείριση Τάξης

3. Μεθοδολογία της Έρευνας

4. Η Διδασκαλία της Γραμματικής

5. Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης σε Παιδιά

6. Η Αξιολόγηση στην Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα

7. Τεχνολογία και Εκπαίδευση

8. Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

9. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

10. Θέματα Ειδικής Αγωγής στην Εκμάθηση της Γλώσσας

11. Η Διδασκαλία του Λεξιλογίου και η Χρήση Λεξικών

12. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.unic.ac.cy/el/schools/distance-learning/teaching-greek-speakers-other-languages-ma-3-semesters-distance-learning

 

Aνακοινώνεται, επίσης, ότι οι απόφοιτοι του προγράμματος των Διαδρομών του ΚΕΓ -κάτοχοι τίτλου σπουδών τύπου Βachelor ή ισοδύναμου- που επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα Μ.Α., έχουν το προνόμιο της αναγνώρισης ενός εκ των επιλεγόμενων μαθημάτων (και συγκεκριμένα του υπ. αριθμ. 7) μετά από εξέταση (credit by exam) και της αντίστοιχης έκπτωσης στα δίδακτρα.

Αιτήσεις εγγραφής για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 γίνονται δεκτές μέχρι 15/9/2017.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το: Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +357 22842015 / 2020 / 2021 ή μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: DL.admissions@unic.ac.cy

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
Δελτίο Τύπου483.14 KB