ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

Εξώφυλλο: 

Νάσος Βαγενάς, Τάκης Καγιαλής, Λάμπρος Πόλκας, Νίκος Ταραράς, Γιώργος Φράγκογλου, ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ.

Β' ενιαίου λυκείου (επιλογής), ΟΕΔΒ, Αθήνα 1998, σελ. 382 [Συνέκδοση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο]

ISBN 960-06-0639-0

Το περιεχόμενο του βιβλίου στηρίζεται στο υλικό που έχει συγκεντρωθεί στον Ηλεκτρονικό Κόμβο και αφορά την υποστήριξη όσων διδάσκουν το μάθημα της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας στη Β΄ Λυκείου (η διεύθυνση του προγράμματος αναγράφεται στη σελίδα του βιβλίου). Παρουσιάζεται εδώ σε έντυπη μορφή ένα μικρό δειγματοληπτικό μέρος του ηλεκτρονικού υλικού.

Διατίθεται προς πώληση από τον ΟΕΔΒ