Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική

Εξώφυλλο: 

(επιμ. Γ. Τζιφόπουλος, Ν. Οικονομάκη)

Η επιστήμη της ελληνικής επιγραφικής μελετά τις αλφαβητικές επιγραφές σε ελληνική γλώσσα από την εμφάνιση του αλφαβήτου τον 8ο αιώνα π.Χ. έως την ύστερη αρχαιότητα. Μέσω των επιγραφικών κειμένων αναδύεται η εικόνα της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας σε ένα ευρύτατο χρονικό φάσμα δώδεκα περίπου αιώνων, κατά τους οποίους η αναγραφή σε πάσης φύσεως υλικά και αντικείμενα αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής ενός «επιγραφικού» πολιτισμού.Η συνοπτική αυτή εισαγωγή παρουσιάζει το γνωστικό αντικείμενο της επιγραφικής με τα χρονικά και τοπικά του όρια και τους τρόπους με τους οποίους η επιγραφική συμβάλλει στην αρχαιογνωσία και την πρόσληψη της αρχαιότητας. Επιπλέον, περιγράφονται όλα τα στάδια της έρευνας και μελέτης ενός επιγραφικού κειμένου για τη δημοσιοποίησή του: από την αναζήτηση, την εύρεση, τη φωτογράφιση και την αποτύπωση μέχρι την έκδοση και δημοσίευση μιας επιγραφής

Ελεύθερη πρόσβαση στο βιβλίο στον ιστότοπο: Θετίμα: Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι

http://ancdialects.greeklanguage.gr/studies/eisagogi-stin-elliniki-epigrafiki

Ο τόμος εκδόθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης – Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Φιλολογίας των ΑΕΙ", η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013)