2015

ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Α1 για παιδιά (6-12 ετών) (Τόμοι Α και Β). (2015)

Εξώφυλλο: 

ΚΛΙΚ στα Ελληνικά. Επίπεδα Α1 για παιδιά (6-12 ετών) (Τόμοι Α και Β). (2015) - Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική

Εξώφυλλο: 

(επιμ. Γ. Τζιφόπουλος, Ν. Οικονομάκη)

Ο γλωσσικός χάρτης της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα

Εξώφυλλο: 

(επιμ. Γ. Γιαννάκης)

Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία

Εξώφυλλο: 

 

Δ. Κουτσογιάννης – Α. Μάτος (επιμ.). Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2015.

 

Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/997.

 

Σελιδοδείκτες. Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας

Εξώφυλλο: 

 

Βασίλης Βασιλειάδης & Κική Δημοπούλου (επιμ.), Σελιδοδείκτες. Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση στο βιβλίο: http://www.greeklanguage.gr/node/998

 

Ανάλυση σχολικού λόγου (Τόμος Α' - Τόμος Β')

Εξώφυλλο: 

 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου