Σελιδοδείκτες. Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας

Εξώφυλλο: 

 

Βασίλης Βασιλειάδης & Κική Δημοπούλου (επιμ.), Σελιδοδείκτες. Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση στο βιβλίο: http://www.greeklanguage.gr/node/998

 

Ο τόμος εκδόθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» (MIS 296579), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Η μορφή των κειμένων που δημοσιεύονται σε αυτόν τον τόμο αποτελεί την επεξεργασμένη έντυπη εκδοχή ενός σημαντικού μέρους των κειμένων που συντάχθηκαν για τους «Σελιδοδείκτες», έναν ψηφιακό οδηγό για την ανάγνωση της λογοτεχνίας, που [θα] φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο των «Ψηφίδων», του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος που δημιούργησε και υποστηρίζει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για την υποστήριξη των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας με ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους και εργαλεία.