Πύλη

Πύλη  
για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση

Οι ηλεκτρονικές σελίδες της Πύλης επιχειρούν να υποστηρίξουν την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στη διαχρονική και συγχρονική διάστασή της. Παρέχουν πλούσιο υποστηρικτικό υλικό για τη μελέτη και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, συνδεθείτε με την ηλεκτρονική σελίδα:

http://www.greek-language.gr

 

Ψηφίδες 

για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση

Μέσα από τον δικτυακό τόπο της Πύλης ο χρήστης έχει πρόσβαση και στα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα που αναπτύχθηκαν ως επέκταση της Πύλης στο πλάισιο του "Ψηφιακού Σχολείου"(ΕΣΠΑ 2007-2013).