Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ [1825]

Εξώφυλλο: 

Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ [1825].

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά). Επιμέλεια: Κατερίνα Τικτοπούλου, Αθήνα 1999, σελ. 160 [Συνέκδοση με τη Βουλή των Ελλήνων]

ISBN 960-560-024-2

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της έκδοσης Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωμού και οι ξενόγλωσσες μεταφράσεις του η Βουλή των Ελλήνων ζήτησε από το Κ.Ε.Γ. μια συντομότερη και πολυτελέστερη μορφή έκδοσης ευρωπαϊκής εμβέλειας. Για τον σκοπό αυτό το Κ.Ε.Γ. εκπόνησε μια δίγλωσση (ελληνική-αγγλική) έκδοση, η οποία περιέχει τις τρεις πρώτες ιστορικές και φιλελληνικές μεταφράσεις του Ύμνου σχολιασμένες, συνοπτικό πίνακα των υπόλοιπων γνωστών έως σήμερα μεταφράσεων και εικονογράφηση.

Δεν διατίθεται προς πώληση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας