ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΜΙΚΡΑΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ. 1880-1930

Εξώφυλλο: 

Λευτέρης Παπαλεοντίου, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΜΙΚΡΑΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ. 1880-1930.

Βιβλιογραφική μελέτη, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 352

ISBN 960-7779-05-3

Στην πλoύσια βιβλιoγραφική έρευνα τoυ Λ. Παπαλεoντίoυ απoθησαυρίζεται και καθίσταται ερευνήσιμη η, σχεδόν άγνωστη μέχρι σήμερα, πλoύσια μεταφραστική παραγωγή, πoυ δημoσιεύτηκε σε έντυπα τoυ μείζoνoς ελληνισμoύ από τo 1880 έως τo 1930. Πρoϊόν ερευνητικoύ μόχθoυ, o τόμoς συνιστά πoλύτιμo εργαλείo για τη μελέτη τoυ εύρoυς και τoυ βάθoυς των διεθνών λoγoτεχνικών σχέσεων, σε μια κρίσιμη περίoδo τόσo για την ίδια την εξέλιξη της νεoελληνικής λoγoτεχνίας όσo και, γενικότερα, τις τύχες τoυ μείζoνoς ελληνισμoύ.

Τιμή: 10,00 €

Παραγγελία Βιβλίου

Τρόποι Πληρωμής

α) Με αντικαταβολή μέσω ΕΛΤΑ (μόνο για παραγγελίες εσωτερικού)

β) Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΓ.
Στη περίπτωση αυτή το ΚΕΓ θα επικοινωνήσει μαζί σας για το τελικό κόστος παραγγελίας (τιμή βιβλίου + ταχυδρομικά έξοδα) και τα απαραίτητα στοιχεία που θα χρειαστείτε για την κατάθεση (αριθμός λογαριασμού, στοιχεία IBAN, BIC Number για εξωτερικό, κ.λ.π.).

Προσοχή:
Στην αιτιολογία κατάθεσης στη τράπεζα θα πρέπει οπωσδήποτε να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του πελάτη ή η επωνυμία της εταιρείας.

*** Για παραγγελίες εσωτερικού με αξία άνω των 60,00 ευρώ δεν υπάρχει επιβάρυνση για τα έξοδα αποστολής.

Πιέστε Παραγγελία και συμπληρώστε τη φόρμα.