Εγχειρίδια για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης

Εξώφυλλο: 
  • Ομηρικά έπη. Οδύσσεια – Ιλιάδα (Α΄ Γυμνασίου), ΟΕΔΒ 2008
  • Αρχαία Ελλάδα. Ιστορία και Πολιτισμός (Β΄ Γυμνασίου), ΟΕΔΒ 2008
  • Δραματική ποίηση (Γ΄ Γυμνασίου), ΟΕΔΒ 2008
  • Αρχαία ελληνική γλώσσα (Για το Λύκειο), ΟΕΔΒ 2008

Τα βιβλία αυτά αποτελούν επιτομή των εγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων (κατά το σχολ. έτος 2001-2002) για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Την επιλογή της ύλης, με τις αναγκαίες αλλαγές και συμπληρώσεις, ανέλαβε ομάδα επιστημονικών συνεργατών του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας κατόπιν αναθέσεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Δεν διατίθενται προς πώληση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας