Φρυκτωρίες

Οι «Φρυκτωρίες» είναι μια διαδικτυακή κοινότητα επικοινωνίας, μάθησης και αλληλοϋποστήριξης των ελλήνων εκπαιδευτών που διδάσκουν ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, συνδεθείτε με την ηλεκτρονική σελίδα:

http://www.fryktories.gr