ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ NΕΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΤΟΜ. I)

Εξώφυλλο: 

MΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ NΕΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΤΟΜ. I).

Πρακτικά Hμερίδας 9/12/1995, τόμ. I., Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 178 [Συνέκδοση με το ΥΠΕΠΘ]

ISBN 960-7779-00-2

O τόμος περιλαμβάνει τις εισηγήσεις και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην ημερίδα της 9ης Δεκεμβρίου 1995, με θέμα τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα, κατατίθεται ο προβληματισμός και οι απόψεις ειδικών επιστημόνων πάνω σε θέματα διδασκαλίας και μεθοδολογίας της διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας, τόσο από την πλευρά της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας όσο και από καθαρά θεωρητική σκοπιά.

Τιμή: 6,62 € Εξαντλημένο