Εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης

Εξώφυλλο: 
  • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Για το Γυμνάσιο), ΟΕΔΒ 2008
  • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου), ΟΕΔΒ 2008

Τα βιβλία αυτά αποτελούν επιτομή των εγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων (κατά το σχολ. έτος 2001-2002) για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Την επιλογή της ύλης, με τις αναγκαίες αλλαγές και συμπληρώσεις, ανέλαβε ομάδα επιστημονικών συνεργατών του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας κατόπιν αναθέσεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Δεν διατίθενται προς πώληση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας