Ευρωπαϊκές Δράσεις

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ως επιστημονικός και ερευνητικός φορέας έχει συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα και πάντα στοχοθετεί τη συνεργασία με ευρωπαίους εταίρους. Για το σκοπό αυτό έχει αναρτήσει ειδικό προφίλ στον ευρωπαϊκό ιστοχώρο για ευρωπαϊκές συμπράξεις:

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_PARTNERS&QZ_WEBSRCH=CGL

και διερευνά τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες σύμπραξης, ανάληψης δράσεων και συμμετοχής. Για περαιτέρω πληροφορίες, καθώς και για τη διερεύνηση πιθανοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας είναι οι antoncontact@komvos.edu.gr και centre@komvos.edu.gr .

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών του δράσεων ο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας πρόσφατα βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών για το καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης-επιμόρφωσης από απόσταση (http://elearning.greek-language.gr)

Eπιπλέον, στις τρέχουσες ευρωπαϊκά επιδοτούμενες δραστηριότητες εντάσσεται η δράση "Diversonopoly" , που αποτελεί σύμπραξη Grundtvig , για τη δημιουργία ενός καινοτόμου διαπολιτισμικού προϊόντος, ενώ το ΚΕΓ εκπροσωπείται και συμμετέχει σε ημερίδες, εκδηλώσεις και εκθέσεις πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η Expolangues.

Ευρωπαϊκές Συνεργασίες

Το ΚΕΓ ως Εθνικός Φορέας Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) πρόσφατα ορίστηκε Υπεύθυνος Φορέας Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών. Υπεύθυνος συνεργασίας (contact person) για τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία με το ΕΚΣΓ ορίστηκε η κ. Νιόβη Αντωνοπούλου, μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) και του Προεδρείου του ΕΚΣΓ.
Στο πλαίσιο αυτής της ανάθεσης το ΚΕΓ οργανώνει το σημείο επαφής με σκοπό να:

  • παρέχει εμπεριστατωμένη πληροφόρηση και ενημέρωση σχετική με το έργο και τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών
  • αποτελέσει το εθνικό σημείο πρόσβασης για τον ευρωπαϊκό αυτό φορέα και να συνεισφέρει στη διάχυση των δράσεων του
  • διατηρεί πλήρως ενημερωμένο αρχείο, αλληλογραφία και βιβλιοθήκη για να εξασφαλίσει άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στα γλωσσικά έργα και προϊόντα του ΕΚΣΓ
  • να οργανώσει δραστηριότητες σχετικά με το έργο του ΕΚΣΓ, τις καινοτόμες προσεγγίσεις και τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται εντός των προγραμμάτων του

Επικοινωνία

Στο τηλέφωνο: 0030 2310805507 (9.00-15.00 τοπική ώρα)

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: antoncontact@komvos.edu.gr

Στο φαξ: 0030 2310805507

Επιπλέον το ΚΕΓ είναι μέλος σε πανευρωπαϊκούς οργανισμούς και ενώσεις, όπως η ALTE (Ένωση Εξεταστών Γλωσσομάθειας στην Ευρώπη), ΕΑLTA (Eυρωπαϊκή Ένωση Εξετάσεων και Αξιολόγησης της Γλωσσομάθειας) και η EFNIL (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Φορέων για τη Γλώσσα) και συμμετέχει σε δραστηριότητες που αφορούν την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη συνεργασία με αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς φορείς που άπτονται των ερευνητικών του ενδιαφερόντων.