Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αποσπάσεις στο ΚΕΓ (2017-2018)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), καλεί προς απόσπαση για το σχολικό έτος 2017–2018 εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στα υπό εκπόνηση εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά του προγράμματα.

Ειδικότερα, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ενδιαφέρεται να αποσπάσει εκπαιδευτικούς με τα ακόλουθα προσόντα:
1.Κλασικούς φιλολόγους, με ειδίκευση στην αρχαία ελληνική γλώσσα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο ΚΕΓ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), ενδιαφέρεται να αποσπάσει για το σχολικό έτος 2016–2017 εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στα υπό εκπόνηση εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά του προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

"ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ" -Λύσεις θεμάτων

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι τα διδακτικά εγχειρίδια «ΚΛΙΚ στα ελληνικά» συνοδεύονται πλέον και από τις λύσεις τους.

Για όσους έχουν ήδη προμηθευτεί τα βιβλία «ΚΛΙΚ στα ελληνικά» Α1, Α2, Β1, μπορούν να βρουν ηλεκτρονικά τις λύσεις στο δεσμό που ακολουθεί: http://www.greek-language.gr/certification/node/89.html

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΝΠΙΔ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ακόλουθη θέση:
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ (κωδ. Θέσης: 01/2016)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 61 (λειτουργεί μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 12/10/15).Ψηφιακός εμπλουτισμός των διαδραστικών σχολικών βιβλίων για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας και ψηφιακοί πόροι στις Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 61 (λειτουργεί μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2015). Ψηφιακός εμπλουτισμός των διαδραστικών σχολικών βιβλίων για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας και ψηφιακοί πόροι στις Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση

 

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 279365) (αρ. διακήρυξης 07/2015-ΕΠΙΛΟΓΗ STUDIO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό [ΕΠΙΛΟΓΗ STUDIO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ] για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 62-Φ) -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 61-Τ) -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αποσπάσεις στο ΚΕΓ (2015-2016)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, ενδιαφέρεται να αποσπάσει για το σχολικό έτος 2015–2016 εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στα υπό εκπόνηση εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά του προγράμματα.

Ειδικότερα το Κ.Ε.Γ. ενδιαφέρεται να αποσπάσει εκπαιδευτικούς των ακόλουθων  κλάδων:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 54Τ) -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Aπό 19-05-2015 μέχρι και 28/05/2015.

Κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα, ανάλογα με τον κωδικό θέσης.