Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 279365) (αρ. διακήρυξης 07/2015-ΕΠΙΛΟΓΗ STUDIO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό [ΕΠΙΛΟΓΗ STUDIO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ] για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
01-10-2015, ώρα 10:00.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γραφεία του Κ.Ε.Γ. [Καραμαούνα 1, Πλ.Σκρα (2ος όροφος), GR-55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Ελλάδα].

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
01-10-2015, ώρα 10:00.

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο/-η και σε έντυπη μορφή από τη Γραμματεία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
54 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (PDF)509.04 KB
54 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (WORD)1.22 MB