Κόμβος

Ηλεκτρονικός Κόμβος
για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα

Οι σελίδες του Ηλεκτρονικού Κόμβου συμβάλλουν στην κατάρτιση, υποστήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς και στη λειτουργική εξοικείωσή τους με τις τεχνολογίες της πληροφορίας  και της επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συνδεθείτε με την ηλεκτρονική σελίδα:

http://www.komvos.edu.gr