ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΓ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ: Περιγραφή του έργου και παραγόμενα αποτελέσματα

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας συμμετέχει στις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το "ψηφιακό σχολείο", με στόχο την ένταξη, ενσωμάτωση και κριτική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στο Πρόγραμμα Σπουδών και στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική∙ στην ενότητα αυτή θα βρείτε συγκεντρωμένο υλικό από τις σχετικές δράσεις του ΚΕΓ, στο πλαίσιο των παρακάτω Πράξεων:

  • «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»  (MIS 296442).  Επιστημονική ευθύνη: Ι.Ν. Καζάζης. Στόχοι της συγκεκριμένης Πράξης είναι η διαμόρφωση μεθοδολογικού πλαισίου (αντλώντας από σύγχρονες επιστημονικές παραδόσεις), η ένταξη των ψηφιοποιημένων σχολικών εγχειριδίων και των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων στο πλαίσιο αυτό και η δημιουργία νέου ψηφιακού υλικού, το οποίο θα εξυπηρετεί γόνιμα τις ανάγκες του ψηφιακού γραμματισμού κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας & Γραμματείας. 

  • «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» (MIS 296579).  Επιστημονική εύθυνη: Ι.Ν. Καζάζης. Η συγκεκριμένη Πράξη αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου προδιαγραφών για τις ψηφιακές παρεμβάσεις στα γλωσσικά μαθήματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (νέα ελληνική γλώσσα & λογοτεχνία για την πρωτοβάθμια, αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα & λογοτεχνία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Επιδιώκει, επίσης, τη διατύπωση συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων, τα οποία θα μπορούν να ενταχθούν άμεσα στη σχολική πρακτική. Η προτεινόμενη μεθοδολογία πλαισιώνεται από ψηφιακούς πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σεναρίων, καθώς και από αρχές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σεναρίων.

Οι ανωτέρω πράξεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.

Οι δικτυακοί τόποι των δράσεων:

Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση:  www.greek-language.gr/digitalResources 

Πρωτέας. Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο:  proteas.greek-language.gr 
                

Διάλογος: διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών: dialogos.greek-language.gr 
                     
Εξερευνώ τις ιστορίες: παιχνίδια φιλαναγνωσίας για παιδιά του δημοτικού www.e-istories.gr 
                    

Η «Πύλη» για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση: www.greek-language.gr 

Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα:  φορείς υλοποίησης (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ-ΦΟΡΕΙΣ): http://dschool.edu.gr/p61cti/project/collaborations/


Άλλο υλικό (για θεματική αναζήτηση στον πλήρη κατάλογο περιεχομένων κάντε κλικ εδώ)

1. Υλικό δημοσιότητας

1α. Ενημερωτικά φυλλάδια-λογότυπα-πολυμεσικό ενημερωτικό υλικό

1β. Παρουσιάσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια και επιμορφωτικές συναντήσεις

1γ. Διημερίδες προβολής της Πράξης 62: πρόσκληση, πρόγραμμα, υλικό (MIS 296579)

1δ. Εκδόσεις (Πράξη 62-MIS 296579):

Ανάλυση σχολικού λόγου, Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών, Σελιδοδείκτες για την ανάγνωση της λογοτεχνίας.

         

 

 

2. Μελέτες με θέμα «Διεθνή Προγράμματα Σπουδών και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδασκαλία των Γλωσσικών Μαθημάτων». (MIS 296579)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

α. ΤΠΕ και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων (γλώσσας και λογοτεχνίας) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Φιλανδίας, Κύπρου, Ιταλίας, Connecticut (Η.Π.Α.), Γερμανίας, Αγγλίας, Αυστραλίας, Βικτώριας & Queensland Αυστραλίας, Hong Kong & Ελλάδας
β. ΤΠΕ και διδασκαλία της γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Φιλανδίας, Κύπρου, Ιταλίας, Connecticut (Η.Π.Α.), Γερμανίας, Αγγλίας, Αυστραλίας, Βικτώριας & Queensland Αυστραλίας, Hong Kong & Ελλάδας
γ. ΤΠΕ και διδασκαλία της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των χωρών Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Φιλανδία
δ. ΤΠΕ και διδασκαλία των κλασικών γλωσσών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των χωρών Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία

3. Μελέτες με θέμα «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ»(MIS 296579)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

α. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της γλώσσας & της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και της γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
β. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
γ. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

4. Μελέτες με θέμα «Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά Μαθήματα»(MIS 296579)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

α. Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: στο πλαίσιο του τυπικού γραμματισμού, για διαθεματικές διδακτικές πρακτικές, για ημι-τυπικές και άτυπες σχολικές πρακτικές, με διαδραστικούς πίνακες και φορητούς υπολογιστές. (Σ. Χατζησαββίδης, Μ. Αλεξίου) 
β. Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Αλεξίου) 
γ. Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. (Ε. Χοντολίδου, Μ. Κελεπούρη)
δ. Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Λ. Πόλκας, Κ. Τουλούμης). 
ε. Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές διδακτικές πρακτικές, για ημι-τυπικές και άτυπες σχολικές πρακτικές, με διαδραστικούς πίνακες και φορητούς υπολογιστές (Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Παυλίδου). 


 

5. Μελέτες συγκρότησης και διδακτικής αξιοποίησης για τα ψηφιακά περιβάλλοντα της Πράξης 61.