ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α1 ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εξώφυλλο: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α1 ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Στρασβούργο, Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο 2005

Δεν διατίθεται προς πώληση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας