Στήριξη & Προβολή της Ελληνικής Γλώσσας

Τμήμα Στήριξης & Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας

ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Α1 για παιδιά (6-12 ετών) (Τόμοι Α και Β). (2015)

Εξώφυλλο: 

ΚΛΙΚ στα Ελληνικά. Επίπεδα Α1 για παιδιά (6-12 ετών) (Τόμοι Α και Β). (2015) - Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Επίπεδο Γ1

Εξώφυλλο: 

"Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Επίπεδο Γ1"

ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Β2 - Ανεξάρτητος χρήστης

Εξώφυλλο: 

ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Β2 - Ανεξάρτητος χρήστης - Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

(Μ. Καρακύργιου, Β. Παναγιωτίδου), ISBN 978-960-7779-75-5, τιμή 35,28 €. 
Βασίζεται στο Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα, εφαρμόζει τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής και καλλιεργεί όλες τις δεξιότητες. Προετοιμάζει ευχάριστα και αποτελεσματικά τους υποψήφιους των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας στο επίπεδο Β2 θέτοντας στέρεες βάσεις για τα επόμενα επίπεδα.

 

ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Α2. Βασικός χρήστης

Εξώφυλλο: 

"ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Α2. Βασικός χρήστης" Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Α1 για εφήβους και ενηλίκους. Βασικός χρήστης

Εξώφυλλο: 

ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Α1 για εφήβους και ενηλίκους - Βασικός χρήστης  Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. 

ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Β1. Ανεξάρτητος χρήστης

Εξώφυλλο: 

"ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Β1. Ανεξάρτητος χρήστης" Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Επίπεδο Β2

Εξώφυλλο: 

“Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Επίπεδο Β2”

(Θ. Δαλπαναγιώτη, Α. Παπαχατζή, Δ. Τζιμώκας, Π. Δαγκόπουλος, Μ. Δημητρακοπούλου, Ε. Κόντα), σελ. 160.

ISBN 978-960-7779-61-8

Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας

Εξώφυλλο: 

 

Αντωνοπούλου, Ν., Σ. Βογιατζίδου, Α. Τσαγγαλίδη. 2013. Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Νέο αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη: KEΓ, σελ. 304.

ISBN 978-960-7779-55-7

ΚΑΤΩΦΛΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ ΤΟΜΟΣ

Εξώφυλλο: 

ΚΑΤΩΦΛΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ ΤΟΜΟΣ.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο 1999

Δεν διατίθεται προς πώληση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ΄

Εξώφυλλο: 

Ν. Αντωνοπούλου, Φ. Βαλετόπουλος, Μ. Μουμτζή, Α. Πούλιος, Π. Τσελεπής, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α΄ - Δ΄, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 90 + 98 + 104 + 112

ISBN 960-7779-21-5 [Δ΄]
ISBN 960-7779-17-7 [SET: Α΄- Δ΄]

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γ΄

Εξώφυλλο: 

Ν. Αντωνοπούλου, Φ. Βαλετόπουλος, Μ. Μουμτζή, Α. Πούλιος, Π. Τσελεπής, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α΄ - Δ΄, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 90 + 98 + 104 + 112

ISBN 960-7779-20-7 [Γ΄]
ISBN 960-7779-17-7 [SET: Α΄- Δ΄]

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Β'

Εξώφυλλο: 

Ν. Αντωνοπούλου, Φ. Βαλετόπουλος, Μ. Μουμτζή, Α. Πούλιος, Π. Τσελεπής, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α΄ - Δ΄, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 90 + 98 + 104 + 112

ISBN 960-7779-19-3 [Β΄]
ISBN 960-7779-17-7 [SET: Α΄- Δ΄]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α1 ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εξώφυλλο: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α1 ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Στρασβούργο, Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο 2005

Δεν διατίθεται προς πώληση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εξώφυλλο: 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο 2003

Δεν διατίθεται προς πώληση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εξώφυλλο: 

ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο 2001

Δεν διατίθεται προς πώληση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου