2013

Ο σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική

Εξώφυλλο: 

Ο σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική. Albert Debrunner

ISBN 978-960-7779-59-5

Τιμή: 16,92€

Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας

Εξώφυλλο: 

 

Αντωνοπούλου, Ν., Σ. Βογιατζίδου, Α. Τσαγγαλίδη. 2013. Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Νέο αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη: KEΓ, σελ. 304.

ISBN 978-960-7779-55-7

Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική: Εισαγωγή

Εξώφυλλο: 

 

Rijksbaron, A. 2013. Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική: Εισαγωγή. Μτφρ. Γ. Καρανάσιος & Γ. Κονδυλόπουλος, επιμ. Ευ. Πετρούνιας & Μ. Χρίτη. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ. , σελ. 206, .

ISBN 978-960-7779-56-4

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου