Λεξικογραφία

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, τόμος 20ος (σιρόκος-σταματώ)

Εξώφυλλο: 

Ι. Ν. Καζάζης & ομάδα συνεργατών, ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, τόμος 20ος (σιρόκος-σταματώ), Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 561

ISBN 978-960-7779-76-2

Ο 20ος είναι ο έκτος τόμος του αναλυτικού λεξικού του Εμμ. Κριαρά, που πλέον συντάσσεται και εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τα λήμματα  σιρόκος-σταματώ και συντάχθηκε από την ομάδα των συνεργατών του λεξικού υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ι.Ν. Καζάζη.

 

Τιμή: 25,36 €

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, τόμος 20ος (σιρόκος-σταματώ)

Εξώφυλλο: 

Ι. Ν. Καζάζης & ομάδα συνεργατών, ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, τόμος 20ος (σιρόκος-σταματώ), Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 561

ISBN 978-960-7779-76-2

Ο 20ος είναι ο έκτος τόμος του αναλυτικού λεξικού του Εμμ. Κριαρά, που πλέον συντάσσεται και εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τα λήμματα  σιρόκος-σταματώ και συντάχθηκε από την ομάδα των συνεργατών του λεξικού υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ι.Ν. Καζάζη.

 

Τιμή: 25,36 €

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, τόμος 19ος (ραβιόλι-σιργουλιστά)

Εξώφυλλο: 

Ι. Ν. Καζάζης & ομάδα συνεργατών, ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, τόμος 19ος (ραβιόλι-σιργουλιστά), Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 598

ISBN 978-960-7779-63-2

Ο 19ος είναι ο πέμπτος τόμος του αναλυτικού λεξικού του Εμμ. Κριαρά, που πλέον συντάσσεται και εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τα λήμματα  ραβιόλι-σιργουλιστά και συντάχθηκε από την ομάδα των συνεργατών του λεξικού υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ι.Ν. Καζάζη.

Ο σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική

Εξώφυλλο: 

Ο σχηματισμός των λέξεων στην αρχαία ελληνική. Albert Debrunner

ISBN 978-960-7779-59-5

Τιμή: 16,92€

Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική: Εισαγωγή

Εξώφυλλο: 

 

Rijksbaron, A. 2013. Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική: Εισαγωγή. Μτφρ. Γ. Καρανάσιος & Γ. Κονδυλόπουλος, επιμ. Ευ. Πετρούνιας & Μ. Χρίτη. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ. , σελ. 206, .

ISBN 978-960-7779-56-4

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, ΤΟΜ. 18 (ΠΡΟΒΙΔΙΑΖΩ-ΡΑΒΕΝΤΙ)

Εξώφυλλο: 

Ι. Ν. Καζάζης & ομάδα συνεργατών, ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, τόμος 18ος (προβιδιάζω-ραβέντι), Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 366

ISBN 978-960-7779-53-3

Ο 18ος είναι ο τέταρτος τόμος του αναλυτικού λεξικού του Εμμ. Κριαρά, που πλέον συντάσσεται και εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τα λήμματα προβιδιάζω-ραβέντι και συντάχθηκε από την ομάδα των συνεργατών του λεξικού υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ι.Ν. Καζάζη.

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, ΤΟΜ. 17 (ΠΝΕΥΣΙΣ-ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΣ)

Εξώφυλλο: 

Ι. Ν. Καζάζης & ομάδα συνεργατών, ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, τόμος 17ος (πνεύσις-προβίβασις), Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 383

ISBN 978-960-7779-48-9

Ο 17ος είναι ο τρίτος τόμος του αναλυτικού λεξικού του Εμμ. Κριαρά, που πλέον συντάσσεται και εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τα λήμματα πνεύσις-προβίβασις και συντάχθηκε από την ομάδα των συνεργατών του λεξικού υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ι.Ν. Καζάζη.

Εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης

Εξώφυλλο: 
 • Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄ Γυμνασίου)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (Β΄ Γυμνασίου)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (Γ΄ Γυμνασίου)
 • Έκθεση-Έκφραση (Α΄ Λυκείου)
 • Έκθεση-Έκφραση (Β΄ Λυκείου)
 • Έκθεση-Έκφραση (Γ΄ Λυκείου)

Εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης

Εξώφυλλο: 
 • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Για το Γυμνάσιο), ΟΕΔΒ 2008
 • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου), ΟΕΔΒ 2008

Τα βιβλία αυτά αποτελούν επιτομή των εγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων (κατά το σχολ. έτος 2001-2002) για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Την επιλογή της ύλης, με τις αναγκαίες αλλαγές και συμπληρώσεις, ανέλαβε ομάδα επιστημονικών συνεργατών του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας κατόπιν αναθέσεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Εγχειρίδια για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης

Εξώφυλλο: 
 • Ομηρικά έπη. Οδύσσεια – Ιλιάδα (Α΄ Γυμνασίου), ΟΕΔΒ 2008
 • Αρχαία Ελλάδα. Ιστορία και Πολιτισμός (Β΄ Γυμνασίου), ΟΕΔΒ 2008
 • Δραματική ποίηση (Γ΄ Γυμνασίου), ΟΕΔΒ 2008
 • Αρχαία ελληνική γλώσσα (Για το Λύκειο), ΟΕΔΒ 2008

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Εξώφυλλο: 

Ι. Ν. Καζάζης σε συνεργασία με τη S. Velkova (επιμ.), ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
Ιστορική ανασκόπηση από την Αναγέννηση ως το τέλος του 20ού αιώνα, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 438

ISBN 978-960-7779-41-0

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, ΤΟΜ. 16 (ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΖΩ-ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ)

Εξώφυλλο: 

Ι. Ν. Καζάζης & ομάδα συνεργατών, ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, τόμος 16ος (περιδιαβάζω-πνεύμονας), Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 468

ISBN 978-960-7779-44-1

Ο 16ος είναι ο δεύτερος τόμος του αναλυτικού λεξικού του Εμμ. Κριαρά, που πλέον συντάσσεται και εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τα λήμματα περιδιαβάζω-πνεύμονας και συντάχθηκε από την ομάδα των συνεργατών του λεξικού υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ι.Ν. Καζάζη.

ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ. ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

Εξώφυλλο: 

Δ. Ιγνατιάδου & Α. Αντωνάρας, ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ. ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ.
Μετάφραση στα αγγλικά Deborah Brown Kazazis, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 223

ISBN 978-960-7779-43-4

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξώφυλλο: 

Βούλα Κίτσα, Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 199

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, ΤΟΜ. 15 (ΠΑΡΑΘΡΑΣΕΙΑ-ΠΕΡΙΔΕΣΜΩ)

Εξώφυλλο: 

Ι. Ν. Καζάζης & ομάδα συνεργατών, ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, τόμος 15ος (παραθρασεία-περιδεσμώ), Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 391

ISBN 960-7779-38-X

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου