2014

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, τόμος 19ος (ραβιόλι-σιργουλιστά)

Εξώφυλλο: 

Ι. Ν. Καζάζης & ομάδα συνεργατών, ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, τόμος 19ος (ραβιόλι-σιργουλιστά), Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 598

ISBN 978-960-7779-63-2

Ο 19ος είναι ο πέμπτος τόμος του αναλυτικού λεξικού του Εμμ. Κριαρά, που πλέον συντάσσεται και εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τα λήμματα  ραβιόλι-σιργουλιστά και συντάχθηκε από την ομάδα των συνεργατών του λεξικού υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ι.Ν. Καζάζη.

ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Α2. Βασικός χρήστης

Εξώφυλλο: 

"ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Α2. Βασικός χρήστης" Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Α1 για εφήβους και ενηλίκους. Βασικός χρήστης

Εξώφυλλο: 

ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Α1 για εφήβους και ενηλίκους - Βασικός χρήστης  Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. 

ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Β1. Ανεξάρτητος χρήστης

Εξώφυλλο: 

"ΚΛΙΚ στα ελληνικά. Επίπεδο Β1. Ανεξάρτητος χρήστης" Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Επίπεδο Β2

Εξώφυλλο: 

“Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Επίπεδο Β2”

(Θ. Δαλπαναγιώτη, Α. Παπαχατζή, Δ. Τζιμώκας, Π. Δαγκόπουλος, Μ. Δημητρακοπούλου, Ε. Κόντα), σελ. 160.

ISBN 978-960-7779-61-8

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου