Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εξώφυλλο: 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Τρίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά-γαλλικά), Αθήνα 1996 (α΄ ανατύπωση 1997, β΄ ανατύπωση 2001), σελ. 231 [Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]

ISBN 960-85931-0-7

Δεν διατίθεται προς έκδοση από το ΚΕΓ