1996

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ NΕΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΤΟΜ. I)

Εξώφυλλο: 

MΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ NΕΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΤΟΜ. I).

Πρακτικά Hμερίδας 9/12/1995, τόμ. I., Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 178 [Συνέκδοση με το ΥΠΕΠΘ]

ISBN 960-7779-00-2

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ NΕΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΤΟΜ. II).

Εξώφυλλο: 

EΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ NΕΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΤΟΜ. II).

Πρακτικά Hμερίδας 9/12/1995, τομ. II., Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 169 [Συνέκδοση με το ΥΠΕΠΘ]

ISBN 960-7779-01-0

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εξώφυλλο: 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Τρίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά-γαλλικά), Αθήνα 1996 (α΄ ανατύπωση 1997, β΄ ανατύπωση 2001), σελ. 231 [Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]

ISBN 960-85931-0-7

Δεν διατίθεται προς έκδοση από το ΚΕΓ

 

ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΥ

Εξώφυλλο: 

«ΙΣΧΥΡΕΣ» ΚΑΙ «ΑΣΘΕΝΕΙΣ» ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΥ.

Πρακτικά Ημερίδας, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 252  

ISBN 960-7779-02-9

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου