Ψηφιακό σχολείο

Τίτλος
Υλικό διημερίδων Πράξης 62
ΤΠΕ και διδασκαλία της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των χωρών Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Φιλανδία
ΤΠΕ και διδασκαλία των κλασικών γλωσσών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των χωρών Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία
ΤΠΕ και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων (γλώσσας και λογοτεχνίας) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Φιλανδίας, Κύπρου, Ιταλίας, Connecticut (Η.Π.Α.), Γερμανίας, Αγγλίας, Αυστραλίας, Βικτώριας & Queensland Αυστραλίας, Hong Kong & Ελλάδας
ΤΠΕ και διδασκαλία της γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Φιλανδίας, Κύπρου, Ιταλίας, Connecticut (Η.Π.Α.), Γερμανίας, Αγγλίας, Αυστραλίας, Βικτώριας & Queensland Αυστραλίας, Hong Kong & Ελλάδας
Δημοσιεύσεις - Παρουσιάσεις
Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β'θμια εκπ/ση & της Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας στην Α'θμια με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ
Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Β'θμια εκπ/ση με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ
Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη & την εφαρμογή σεναρίων & εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (διαθεματικά)
Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ανακοινώσεις-εισηγήσεις και άλλο υλικό από τις διημερίδες προβολής του έργου
Υλικό ενημέρωσης και προβολής
Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκδόσεις (Πράξη 62-MIS 296579)
Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία (ηλεκτρονικό αρχείο έντυπης έκδοσης)
Σελιδοδείκτες. Οδηγός για την ανάγνωση της λογοτεχνίας (ανοιχτή πρόσβαση - ηλεκτρονικό αρχείο έντυπης έκδοσης)
Ανάλυση σχολικού λόγου (ηλεκτρονικό αρχείο έντυπης έκδοσης)