ΤΠΕ και διδασκαλία της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των χωρών Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Φιλανδία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ομάδα εργασίας λογοτεχνίας:

ΓΑΜΒΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Μ. Βρετανία, Γερμανία)

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Γαλλία, Η.Π.Α.)

ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Ιταλία, Φιλανδία)