Νεοελληνική λογοτεχνία (μελέτες)

Σελιδοδείκτες. Οδηγός για την ανάγνωση της λογοτεχνίας (ανοιχτή πρόσβαση - ηλεκτρονικό αρχείο έντυπης έκδοσης)

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιλαμβάνεται μία μελέτη με δύο μέρη:

Μέρος Ι: Περιεχόμενο και γενικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών σεναρίων για το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Μαρία Κελεπούρη)

Μέρος ΙΙ: Tα εκπαιδευτικά σενάρια στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο (Ελένη Χοντολίδου).

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: στο πλαίσιο του τυπικού γραμματισμού, για διαθεματικές διδακτικές πρακτικές, για ημι-τυπικές και άτυπες σχολικές πρακτικές, με διαδραστικούς πίνακες και φορητούς υπολογιστές. 

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη & την εφαρμογή σεναρίων & εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (διαθεματικά)

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη & την εφαρμογή σεναρίων & εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές διδακτικές πρακτικές, για ημι-τυπικές & άτυπες σχολικές πρακτικές, με διαδραστικούς πίνακες & φορητούς υπολογιστές.

Περιλαμβάνονται δύο μέρη:

Μέρος Ι: Μελέτη για τη διαθεματική προσέγγιση (Δ. Κουτσογιάννης)

Μέρος ΙΙ: Πλαίσιο σχεδιασμού διαθεματικών σεναρίων (Μ. Παυλίδου)

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Β'θμια εκπ/ση με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ

Περιλαμβάνονται δύο σχετικές μελέτες:

α. Μέρος Ι: Τα βασικά εργαλεία των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και οι χρήσεις τους: περιβάλλοντα παραγωγής λόγου, λογισμικό παρουσίασης και διαδίκτυο (Παναγιώτης Παντζαρέλας)

β. Μέρος ΙΙ: Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ (Βενετία Αποστολίδου).

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β'θμια εκπ/ση & της Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας στην Α'θμια με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ

Περιλαμβάνονται δύο σχετικές μελέτες: 

α. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες (Δημήτρης Κουτσογιάννης, Μαρία Παυλίδου, Ιωάννα Χαλισιάνη).

β. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες (Βασίλης Κόμης, Κώστας Ντίνας).

ΤΠΕ και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων (γλώσσας και λογοτεχνίας) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Φιλανδίας, Κύπρου, Ιταλίας, Connecticut (Η.Π.Α.), Γερμανίας, Αγγλίας, Αυστραλίας, Βικτώριας & Queensland Αυστραλίας, Hong Kong & Ελλάδας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ομάδα εργασίας γλώσσας:

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΠΕ και διδασκαλία της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των χωρών Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Φιλανδία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ομάδα εργασίας λογοτεχνίας:

ΓΑΜΒΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Μ. Βρετανία, Γερμανία)

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Γαλλία, Η.Π.Α.)

ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Ιταλία, Φιλανδία)

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου