ΑΕ Γλώσσα-Γραμματεία (μελέτες)

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Λάμπρος Πόλκας, Κοσμάς Τουλούμης). 

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη & την εφαρμογή σεναρίων & εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (διαθεματικά)

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη & την εφαρμογή σεναρίων & εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές διδακτικές πρακτικές, για ημι-τυπικές & άτυπες σχολικές πρακτικές, με διαδραστικούς πίνακες & φορητούς υπολογιστές.

Περιλαμβάνονται δύο μέρη:

Μέρος Ι: Μελέτη για τη διαθεματική προσέγγιση (Δ. Κουτσογιάννης)

Μέρος ΙΙ: Πλαίσιο σχεδιασμού διαθεματικών σεναρίων (Μ. Παυλίδου)

ΤΠΕ και διδασκαλία των κλασικών γλωσσών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των χωρών Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία

Οι παρακάτω μελέτες ερευνούν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται στη διδασκαλία των κλασικών μαθημάτων (των Λατινικών και των Αρχαίων ελληνικών) οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεσσάρων χωρών της Ευρώπης: της Αγγλίας, τη Γαλλίας, τη Γερμανίας και της Ιταλίας. Ειδικότερα, και στις τέσσερις μελέτες:

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου