ΤΠΕ και διδασκαλία των κλασικών γλωσσών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των χωρών Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία

Οι παρακάτω μελέτες ερευνούν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται στη διδασκαλία των κλασικών μαθημάτων (των Λατινικών και των Αρχαίων ελληνικών) οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεσσάρων χωρών της Ευρώπης: της Αγγλίας, τη Γαλλίας, τη Γερμανίας και της Ιταλίας. Ειδικότερα, και στις τέσσερις μελέτες:

  • συστήνεται η διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθεμιάς χώρας,
  • επισκοπείται η ιστορία της διδασκαλίας των κλασικών μαθημάτων στο καθένα εκπαιδευτικό σύστημα,
  • περιγράφεται η θέση των κλασικών μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών,
  • σχολιάζονται οι αναφορές στα προγράμματα, με βάση τα οποία προβλέπεται η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους,
  • αναδεικνύονται, άμεσα ή έμμεσα, οι αντιλήψεις που διέπουν την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία των κλασικών μαθημάτων,
  • αναφέρονται παραδείγματα καλών πρακτικών,
  • αποτιμάται συμπερασματικά η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. 

Τις μελέτες συνοδεύει ένα κείμενο συμπερασμάτων από τον υπεύθυνο - συντονιστή της ομάδας εργασίας για τις κλασικές γλώσσες.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: ΠΟΛΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Ομάδα εργασίας κλασικών γλωσσών:

ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ (Γαλλία)

ΞΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ (Ιταλία)

ΠΟΛΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (Αγγλία)

ΣΕΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Γερμανία)