Υλικό διημερίδων Πράξης 62

Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα το υλικό για τις δύο διημερίδες που διοργάνωσε το ΚΕΓ στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής  Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».