Υλικό ενημέρωσης και προβολής

Παρακάτω είναι διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό που εκπονήθηκε στο πλαίσιο των δύο Πράξεων του ΚΕΓ: 

  • ΠΡΑΞΗ 61 «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»  (MIS 296442).  Επιστημονική ευθύνη: Ι.Ν. Καζάζης
  • ΠΡΑΞΗ 62 «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» (MIS 296579).  Επιστημονική εύθυνη: Ι.Ν. Καζάζης.

Οι ανωτέρω πράξεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.

Ειδικά για υλικό από τις δύο διημερίδες που διοργανώσε το ΚΕΓ, μπορείτε να δείτε εδώ.

Συνημμένα: