Ανακοινώσεις-εισηγήσεις και άλλο υλικό από τις διημερίδες προβολής του έργου

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργάνωσε δύο διημερίδες με τίτλο 

«Ψηφιακά μέσα και διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων. Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών & νέοι ψηφιακοί πόροι του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας» 

στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το επιμορφωτικό υλικό των διημερίδων (8-9 Μαΐου 2015 στη Θεσσαλονίκη /2-3 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα). Μέρος του υλικού υπό επεξεργασία και θα αναρτάται σταδιακά.