Δημοσιεύσεις - Παρουσιάσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε παρουσιάσεις, εισηγήσεις, άρθρα και άλλο υλικό που εκπονήθηκε για τη συμμετοχή συνεργατών του ΚΕΓ σε επιμορφωτικές ημερίδες ή/και συνέδρια, στο πλαίσιο τω παρακάτω πράξεων

ΠΡΑΞΗ 61.«Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» (MIS 296442),

ΠΡΑΞΗ 62. «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής  Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» (MIS 296579)

 στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Περιεχόμενα

Παρουσιάσεις στο πλαίσιο επιμορφωτικών ημερίδων για εκπαιδευτικούς ή/και σχολικούς συμβούλους (2012-2015):

Γενική παρουσίαση: Τα γλωσσικά μαθήματα στο ψηφιακό σχολείο

Παρουσιάσεις ψηφιακών πόρων για τη νεοελληνική γλώσσα:

Γενική παρουσίαση για τους ψηφιακούς πόρους για το μάθημα της γλώσσας (Ψηφιακό Σχολείο, Ψηφίδες)

Παρουσίαση για τον εμπλουτισμό των σχολικών εγχειριδίων της νε γλώσσας (Ψηφιακό Σχολείο)

Παρουσίαση για το Φωτόδεντρο για το μάθημα της νε γλώσσας (Ψηφιακό Σχολείο)

Παρουσίαση των ψηφιακών πόρων της νε γλώσσας στο περιβάλλον των Ψηφίδων 

Παρουσίαση του ψηφιακού πόρου του ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑ

Παρουσιάσεις ψηφιακών πόρων για τη νεοελληνική λογοτεχνία:

Παρουσίαση για τους ψηφιακούς πόρους για το μάθημα της λογοτεχνίας (Ψηφιακό Σχολείο, Ψηφίδες)

Παρουσίαση του ψηφιακού περιβάλλοντος "Εξερευνώ τις ιστορίες" για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Παρουσίαση του ψηφιακού περιβάλλοντος της Ανεμόσκαλας στις Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα

Παρουσιάσεις ψηφιακών πόρων για την αρχαία ελληνική γλώσσα & γραμματεία:

Γενική παρουσίαση για τους ψηφιακούς πόρους για το μάθημα της αε γλώσσας & γραμματείας (Ψηφιακό Σχολείο, Ψηφίδες)

Παρουσίαση των ψηφιακών πόρων της αε γλώσσας & γραμματείας  στο περιβάλλον των Ψηφίδων 

Παρουσίαση του ψηφιακού μυθολογικού λεξικού

Παρουσίαση της ψηφιακής βάσης εκπαιδευτικών σεναρίων ΠΡΩΤΕΑΣ

Σύνδεσμοι προς τις παρουσιάσεις που έχουν αναρτηθεί στο i-participate.gr: http://i-participate.gr/groups/gymnasia/documents/

 

Πράξη 61 (MIS 296442)

  • Συμμετοχή του συνεργάτη του ΚΕΓ Θ. Χιώτη στην "Ημέρα Των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών",18.03.2011

  • Vasileiadis, V. & Koutsogiannis, D. 2013. The double recontextualization of Aesopian Fables in Modern Greek Language textbooks. Paper presented at "Fables at school (19th-21st centuries): a European legacy?" Conference, Bordeaux (France) 6-8/11/2013. Διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε το ευρωπαϊκό δίκτυο για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση HELiCE.

  • Κακατσάκη, Δέσποινα, 2013. «Περιήγηση των μαθητών στη μητέρα των προσφύγων: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας: εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον γεωγραφικό χώρο και στον ιστορικό χρόνο’ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας παρουσιάζει τα 100 χρόνια προσφυγιάς της Θεσσαλονίκης», Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα των προσφύγων. Οι πρόσφυγες στην πόλη από το 1912 μέχρι σήμερα, Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού - Δήμος Καλαμαριάς, 2013, σ. 473-491.

  • Ακριτίδου, Μαρία, 2015.  « Η ανάπτυξη ψηφιακού σώματος νεοελληνικής ποίησης από το ΚΕΓ με το διεθνές πρότυπο Text Encoding Initiative». Στο Κ. Α. Δημάδης (επιμ.), Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών. Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):  οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία Θεσσαλονίκη, 2‐5 Οκτωβρίου 2014), τόμος Δ΄, Αθήνα,  Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, σ. 651-679.

  •  Γαλανός, Ανδρέας & Παναγιώτης Παντζαρέλας, 2015. «Ιστορία μου, Λογοτεχνία μου...». Μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης της χρονογραμμής του Κ.Ε.Γ. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ 26-28 Ιουνίου 2015, Σύρος.

 

 

Πράξη 62 (MIS 296579)

 

Παρουσιάσεις-εισηγήσεις με τη μορφή παραδειγματικών σεναρίων:

  • εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται με το ΚΕΓ στο πλαίσιο της παρούσας πράξης συμμετείχαν με παρουσιάσεις στο 3ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (4-6 Απριλίου 2014), οι οποίες και δημοσιεύονται στα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου:

Τύμπα Ε., Τζοβλά Ε., Εκπαιδευτικά σενάρια και διδακτικές ταυτότητες. Προτάσεις και προβληματισμοί με αφορμή την εμπειρία συγγραφής και εφαρμογής ενός σεναρίου για το γλωσσικό μάθημα (σσ 219-229)

Μαδενλής Χ. Κούκης Ν., Η πορεία σύνταξης και εφαρμογής ενός σεναρίου διδασκαλίας με αξιοποίηση των ΤΠΕ για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου  (σσ 49-60)

Κονδυλόπουλος Ι., Παλούμπα Ε., Wiki-εφαρμογές και Iστο-εξερευνήσεις  με Ιστορία, Λογοτεχνία και, φυσικά, Χημεία (σσ 217-230)

Πόλκας, Λ. «Παρουσίαση-κριτική θεατρικής παράστασης της “Αντιγόνης” του Σοφοκλή σε περιβάλλον wiki» 

  • εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται με το ΚΕΓ στο πλαίσιο της παρούσας πράξης συμμετείχαν με παρουσιάσεις στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ (Σύρος, 26-28 Ιουνίου 2015), οι οποίες και δημοσιεύονται στα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου (Εκδόσεις Ε-Δίκτυο ΤΠΕΕ, Σύρος 2015, επιμέλεια Τζιμόπουλος Νίκος)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Συνημμένα: