2008

Εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης

Εξώφυλλο: 
 • Νεοελληνική Γλώσσα (Α΄ Γυμνασίου)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (Β΄ Γυμνασίου)
 • Νεοελληνική Γλώσσα (Γ΄ Γυμνασίου)
 • Έκθεση-Έκφραση (Α΄ Λυκείου)
 • Έκθεση-Έκφραση (Β΄ Λυκείου)
 • Έκθεση-Έκφραση (Γ΄ Λυκείου)

Εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης

Εξώφυλλο: 
 • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Για το Γυμνάσιο), ΟΕΔΒ 2008
 • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου), ΟΕΔΒ 2008

Τα βιβλία αυτά αποτελούν επιτομή των εγκεκριμένων σχολικών εγχειριδίων (κατά το σχολ. έτος 2001-2002) για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Την επιλογή της ύλης, με τις αναγκαίες αλλαγές και συμπληρώσεις, ανέλαβε ομάδα επιστημονικών συνεργατών του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας κατόπιν αναθέσεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Εγχειρίδια για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης

Εξώφυλλο: 
 • Ομηρικά έπη. Οδύσσεια – Ιλιάδα (Α΄ Γυμνασίου), ΟΕΔΒ 2008
 • Αρχαία Ελλάδα. Ιστορία και Πολιτισμός (Β΄ Γυμνασίου), ΟΕΔΒ 2008
 • Δραματική ποίηση (Γ΄ Γυμνασίου), ΟΕΔΒ 2008
 • Αρχαία ελληνική γλώσσα (Για το Λύκειο), ΟΕΔΒ 2008

Ο ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Εξώφυλλο: 

Ο ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ.
Φιλολογική επιμέλεια: Ευριπίδης Γαραντούδης – Τάκης Καγιαλής, Ίκαρος, Αθήνα 2008, σελ. 393

ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΦΩΣ. LICHT UND WAERME. ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Α.-Φ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ

Εξώφυλλο: 

ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΦΩΣ. LICHT UND WAERME. ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Α.-Φ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ.

Επιμέλεια: Μαρία Θεοδωροπούλου, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 664

ISBN 978-960-7779-42-7

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, ΤΟΜ. 16 (ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΖΩ-ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ)

Εξώφυλλο: 

Ι. Ν. Καζάζης & ομάδα συνεργατών, ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (1100-1669) ΤΟΥ ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑ, τόμος 16ος (περιδιαβάζω-πνεύμονας), Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 468

ISBN 978-960-7779-44-1

Ο 16ος είναι ο δεύτερος τόμος του αναλυτικού λεξικού του Εμμ. Κριαρά, που πλέον συντάσσεται και εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ο παρών τόμος περιλαμβάνει τα λήμματα περιδιαβάζω-πνεύμονας και συντάχθηκε από την ομάδα των συνεργατών του λεξικού υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ι.Ν. Καζάζη.

ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ. ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

Εξώφυλλο: 

Δ. Ιγνατιάδου & Α. Αντωνάρας, ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ. ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ.
Μετάφραση στα αγγλικά Deborah Brown Kazazis, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 223

ISBN 978-960-7779-43-4

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου