Στήριξη & Προβολή της Ελληνικής Γλώσσας

Τμήμα Στήριξης & Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

Εξώφυλλο: 

Αγγελική Ψάλτου-Joycey (επιμ.), ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 171

ISBN 960-7779-29-0

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εξώφυλλο: 

Σ. Ευσταθιάδης, Ν. Αντωνοπούλου, Δ. Μανάβη, Σ. Βογιατζίδου, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Θεσσαλoνίκη 2001, σελ. 224

ISBN 960-7779-25-8

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εξώφυλλο: 

Σ. Ευσταθιάδης, Ν. Αντωνοπούλου, Σ. Βογιατζίδου, Δ. Μανάβη, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Θεσσαλoνίκη 2001, σελ. 346

ISBN 960-7779-24-Χ

Το Ενδιάμεσο Επίπεδο για τα Νέα Ελληνικά (Threshold Level) περιγράφει αναλυτικά τους στόχους της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Το έργο θα βοηθήσει διδάσκοντες, διδασκομένους, και όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων. Παρόλο που δεν αποτελεί 'οδηγό' συγγραφής διδακτικών βιβλίων, μπορεί ωστόσο να φανεί χρήσιμο και σε εγχειρήματα αυτού του είδους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α΄

Εξώφυλλο: 

Ν. Αντωνοπούλου, Φ. Βαλετόπουλος, Μ. Μουμτζή, Α. Πούλιος, Π. Τσελεπής, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α΄ - Δ΄, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 90 + 98 + 104 + 112

ISBN 960-7779-18-5 [Α΄]
ISBN 960-7779-17-7 [SET: Α΄- Δ΄]

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εξώφυλλο: 

N. Aντωνοπούλου, A. Tσαγγαλίδης, M. Mουμτζή (επιμ.), Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 440

ISBN 960-7779-15-0

Περιέχονται 56 εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων, οι οποίες καλύπτουν θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης αλλά και ως μητρικής γλώσσας. Παρουσιάζονται προβλήματα, εμπειρίες, προτάσεις για λύση των προβλημάτων, αρχές, προοπτικές, κ.ά.

Τιμή: 7,00 € Εξαντλημένο

ΚΑΤΩΦΛΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΤΟΜΟΣ

Εξώφυλλο: 

ΚΑΤΩΦΛΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΤΟΜΟΣ.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο 1999

Δεν διατίθεται προς πώληση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ NΕΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΤΟΜ. I)

Εξώφυλλο: 

MΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ NΕΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΤΟΜ. I).

Πρακτικά Hμερίδας 9/12/1995, τόμ. I., Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 178 [Συνέκδοση με το ΥΠΕΠΘ]

ISBN 960-7779-00-2

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ NΕΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΤΟΜ. II).

Εξώφυλλο: 

EΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ NΕΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΤΟΜ. II).

Πρακτικά Hμερίδας 9/12/1995, τομ. II., Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 169 [Συνέκδοση με το ΥΠΕΠΘ]

ISBN 960-7779-01-0

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου