2001

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Εξώφυλλο: 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

Επιμέλεια: Α.-Φ. Χριστίδης, Θεσσαλονίκη 2001 (β΄ ανατ. 2002), σελ. 1.216 [Συνέκδοση με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών / Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]

ISBN 960-231-094-4

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εξώφυλλο: 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Επιμέλεια: Α.-Φ. Χριστίδης, σε συνεργασία με Μαρία Θεοδωροπούλου, Θεσσαλονίκη 2001 (β έκδ. 2003), σελ. 326

ISBN 960-7779-23-1

ΓΛΩΣΣΑ, ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Εξώφυλλο: 

ΓΛΩΣΣΑ, ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γαλλικά). Πρακτικά της σειράς διαλέξεων στο πλαίσιο της έκθεσης Expolangues 2000, Αθήνα 2001, σελ. 96 [Συνέκδοση με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠΕΠΘ]

ISBN 960-85931-9-0

ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εξώφυλλο: 

ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο 2001

Δεν διατίθεται προς πώληση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

Εξώφυλλο: 

Αγγελική Ψάλτου-Joycey (επιμ.), ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 171

ISBN 960-7779-29-0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εξώφυλλο: 

Δ. Κουτσογιάννης (επιμ.), ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Πρακτικά ημερίδας (δίγλωσση έκδοση: ελληνικά-αγγλικά), Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 334

ISBN 960-7779-22-3

ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1100-1669 ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑ, ΤΟΜ. Α΄ (Α-Κ)

Εξώφυλλο: 

Ι. Ν. Καζάζης - Τ.Α. Καραναστάσης (επιμ.), ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1100-1669 ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑ, τόμ. A΄ (α-κ), Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 650

ISBN 960-7779-27-4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εξώφυλλο: 

Σ. Ευσταθιάδης, Ν. Αντωνοπούλου, Δ. Μανάβη, Σ. Βογιατζίδου, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Θεσσαλoνίκη 2001, σελ. 224

ISBN 960-7779-25-8

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εξώφυλλο: 

Σ. Ευσταθιάδης, Ν. Αντωνοπούλου, Σ. Βογιατζίδου, Δ. Μανάβη, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Θεσσαλoνίκη 2001, σελ. 346

ISBN 960-7779-24-Χ

Το Ενδιάμεσο Επίπεδο για τα Νέα Ελληνικά (Threshold Level) περιγράφει αναλυτικά τους στόχους της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Το έργο θα βοηθήσει διδάσκοντες, διδασκομένους, και όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων. Παρόλο που δεν αποτελεί 'οδηγό' συγγραφής διδακτικών βιβλίων, μπορεί ωστόσο να φανεί χρήσιμο και σε εγχειρήματα αυτού του είδους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ 1886 – 2000

Εξώφυλλο: 

Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ 1886 – 2000, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 1.232

ISBN 960-7779-32-0

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου