Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 279365) (αρ. Διακήρυξης 02/2012)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» (υπ' αριθμ. 8730/10.06.2010 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοινώνει τη διοργάνωση σεμιναρίου εξειδίκευσης στη Μεσαιωνική Λεξικογραφία (διαρκείας 35 ωρών) για έναν πολύ περιορισμένο αριθμό έως 20 ατόμων.

Διάκριση της "Πύλης" του ΚΕΓ στα Ελληνικά Βραβεία Διαδικτύου (e-awards 2012)

Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση (http://www.greek-language.gr) είναι ένας από τους δικτυακούς τόπους που βραβεύτηκαν στα Ελληνικά Βραβεία Διαδικτύου e-awards 2012, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2012 στο αμφιθέατρο του δημοτικού ραδιοσταθμού 9.84 στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων. Η ομάδα των εθελοντών του διαδικτυακού, μη-κερδοσκοπικού περιοδικού «maga.gr» πήρε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του νέου θεσμού στη χώρα μας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόσπαση στο ΚΕΓ (2012-2013)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, ενδιαφέρεται να αποσπάσει για το σχολικό έτος 2012–2013 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας ή /και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στα υπό εκπόνηση εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά του προγράμματα.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 279365) (αρ. Διακήρυξης 01/2012)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» (υπ' αριθμ. 8730/10.06.2010 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 61K)

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 84δ)

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης - Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ» –ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Γ.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Νέας Χρονιάς, προσφέρει έκπτωση 30% σε όλες τις εκδόσεις του, οι οποίες θα παραγγελθούν μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου ή αυτοπροσώπως από 19-12-2011 έως και 10-01-2012.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες: τηλ.: 2310-459106.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 54ι)

Στο πλαίσιο της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Aπό 01 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι και 12 Δεκεμβρίου 2011.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 279365) (αρ. Διακήρυξης 06/2011)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» (υπ' αριθμ. 8730/10.06.2010 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.