Μελέτες για τα ψηφιακά περιβάλλοντα της Πράξης 61

Πράξη ΕΣΠΑ 61 «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»  (MIS 296442).  

Στόχοι της συγκεκριμένης Πράξης είναι η διαμόρφωση μεθοδολογικού πλαισίου (αντλώντας από σύγχρονες επιστημονικές παραδόσεις), η ένταξη των ψηφιοποιημένων σχολικών εγχειριδίων και των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων στο πλαίσιο αυτό και η δημιουργία νέου ψηφιακού υλικού, το οποίο θα εξυπηρετεί γόνιμα τις ανάγκες του ψηφιακού γραμματισμού κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων της Νέας Ελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας & Γραμματείας. 

Μεταξύ άλλων δράσεων, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανάγκες που υπάρχουν για δημιουργία νέου ψηφιακού υλικού, το οποίο να εξυπηρετεί γόνιμα τις ανάγκες του ψηφιακού γραμματισμού κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων της Νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας.

Δημιουργήθηκαν έτσι ψηφιακοί πόροι με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές αλλά και με τη συνοδεία προτάσεων διδακτικής αξιοποίησης. Στη συνέχεια συγκεντρώνονται μελέτες θεωηρητικής τεκμηρίωσης ή/και προδιαγραφών για την εκπόνηση των νέων ψηφιακών περιβαλλόντων, καθώς και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής τους.

 

1.Ψηφιακό περιβάλλλον: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Πολυμεσική χρονογραμμή.

Μελέτη: Βενετία Αποστολίδου Λογοτεχνία και ιστορία. Μια σχέση ιδιαίτερα σημαντική για τη λογοτεχνική εκπαίδευση.
Εκπαιδευτικά σενάρια: διατίθενται εδώ επιλεγμένα σενάρια από το ψηφιακό περιβάλλον του Πρωτέα.

2.Ψηφιακό περιβάλλλον: ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ.

Μελέτη: (υπό δημοσίευση)

Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης της Ψηφιακής Ανεμόσκαλας:

Αγγέλα Γιώτη, Η γλωσσική πολυτυπία και η έννοια της καλβικής αρετής: Πρόταση αξιοποίησης του σώματος νεοελληνικής ποίησης και συμφραστικού πίνακα λέξεων ("Ανεμόσκαλα") για τη διδασκαλία της ποίησης του Ανδρέα Κάλβου στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αγγέλα Γιώτη, Πρόταση αξιοποίησης του σώματος νεοελληνικής ποίησης και συμφραστικού πίνακα λέξεων ("Ανεμόσκαλα") για τη διδασκαλία της ποίησης του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με παράλληλη αξιοποίηση του συμφραστικού πίνακα λέξεων του έργου του Κ. Βάρναλη).
Χρήστος Δανιήλ, Προτάσεις για την αξιοποίηση του σώματος νεοελληνικής ποίησης και συμφραστικού πίνακα λέξεων ("Ανεμόσκαλα") για τη διδασκαλία της ποίησης του Κ.Γ. Καρυωτάκη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Παναγιώτης Παντζαρέλας, Η λειτουργία του καθρέφτη στην ποίηση του Παλαμά: μια πρόταση διδακτικής αξιοποίησης του σώματος νεοελληνικής ποίησης και συμφραστικού πίνακα λέξεων ("Ανεμόσκαλα").
Κική Δημοπούλου, Προτάσεις για την αξιοποίηση του σώματος νεοελληνικής ποίησης και συμφραστικού πίνακα λέξεων ("Ανεμόσκαλα") για τη διδασκαλία της ποίησης του Τ. Σινόπουλου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Κική Δημοπούλου, Προσεγγίζοντας τον Επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Προτάσεις για την αξιοποίηση του σώματος νεοελληνικής ποίησης και συμφραστικού πίνακα λέξεων ("Ανεμόσκαλα") για τη διδασκαλία της ποίησης του Γ. Ρίτσου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.